Chủ nhật, 24/03/2019

HUYỆN ỦY HUYỆN ỦY

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

|
Lượt xem:

Đ/c Lâm Thị Hương Thành
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
Đ/c Dương Đức Thảo
Phó Bí thư TT Huyện ủy
 

 

Đ/c Dương Ngô Mạnh
 Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 

 


Các phòng ban trực thuộc Các phòng ban trực thuộc

Ngày đăng: 13/11/2018
I- Giới thiệu chung. - Tên đầy đủ: Ban Tổ chức Huyện uỷ Tân Yên - Điện thoại cơ quan: 0204 3.878.426 - Email:bantochuchu_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà Huyện uỷ, phố... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/11/2018
1- Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Yên - Điện thoại:0204 3.878.305 - Emai: trungtambdct_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa điểm: Thị trấn Cao... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/11/2018
Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Ban Dân vận Huyện uỷ Tân Yên. Điện thoại :0204 3.578.136 Email: bandanvanhu_tanyen@bacgiang.gov.vn Địa chỉ: Khu nhà Huyện uỷ - Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/11/2018
1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Tân Yên. - Điện thoại:0204 3.878.428 - Email: uybankthu_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà Huyện uỷ, phố Mới,... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/11/2018
1 . Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3.878.427 - Email: bantuyengiao_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà Huyện uỷ, phố Mới, thị trấn Cao... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/11/2018
Văn phòng Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các ban và cơ quan của Huyện uỷ, có chức năng tham mưu, phục vụ Huyện uỷ, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ tổ chức điều hành... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/11/2018
Đ/c Lâm Thị Hương Thành Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đ/c Dương Đức Thảo Phó Bí thư TT Huyện ủy ... Xem tiếp

<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh