Thứ tư, 20/03/2019

BỘ MÁY TỔ CHỨC / UBND CÁC XÃ - THỊ TRẤN BỘ MÁY TỔ CHỨC / UBND CÁC XÃ - THỊ TRẤN

UBND 24 xã, thị trấn

|
Lượt xem:

STT

Xã, thị trấn

Địa chỉ

Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND

 

 

 

1

 

 

 

Thị trấn Cao Thượng

 

 

Địa chỉ:Thị trấn Cao Thượng

Điện thoại: 0204 3878636

Email: ttcaothuong_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

Hoàng Dũng- Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại: 0912305508

Nguyễn Văn Tuyến - Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0977 086 697

Nguyễn Thanh Hoan - Phó CT hội đồng

Điện thoại: 0977 179 599

Vũ Ngọc Vân - Chủ tịch UBND xã

 Điện thoại:0983 315 551

Đỗ Đình Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0977933582 

 

 

 

2

 

 

Thị trấn Nhã Nam

 

 

Địa chỉ: Thị trấn Nhã Nam

Số điện thoại thường trực: 0204 3879866

Email: ttnnhanam_tanyen@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng uỷ- CT HĐND

Điện thoại:0914 820 105

Phạm Văn Đồng - Phó chủ tịch HĐND thị trấn

 Điện thoại: 0978.174.080

Đào Thế Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại: 0984.295.061

Nguyễn Ánh Dương - Phó chủ tịch UBND thị trấn .

Điện thoại: 0912 306 300

 

 

 

3

 

 

 

Xã Nhã Nam

 

 

 

Địa chỉ: Xã Nhã Nam

Điện thoại: 0204 3.879.001

Email: nhanam_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

Nguyễn Hải Nam - Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 0976 863 566

Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐND

 Điện thoại: 0917753429

Nguyễn Văn Bích - Chủ tịch UBND
Điện thoại: 0974 705391

Nguyễn Văn Việt: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0978606488

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Hợp Đức

 

 

 

Địa chỉ: Xã Hợp Đức

Điện thoại: 0204 3878 565.

Email: hopduc_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

Cáp Văn Sơn: Bí thư ĐU xã- CTHĐND

Điện thoại : 0914 384 299

Nguyễn Minh Khuê: Phó chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0982531598

Đặng Trường Sinh: Chủ tịch UBND xã. 

Điện thoại: 0988 621 887

Trần Văn Hội: Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0987 026 825  

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Liên Chung

 

 

Địa chỉ: Xã Liên Chung

Điện thoại:0204 3878 614

Email: lienchung_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Lương Đức Tráng - Bí thư Đảng ủy 

Điện thoại: 0989.833.427

Giáp Văn Kỷ - Phó Bí thư TT Đảng uỷ

Điện thoại: 01689.761.390

Dương Văn Hanh - Phó chủ tịch HĐND

 Điện thoại: 01653.838.598

Nguyễn Tiến Khương - Chủ tịch UBND
Điện thoại: 0987710115

Dương Minh Hiểu - Phó chủ tịch UBND xã

ĐT: 0984 962 148 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Việt Lập

 

 

 

Địa chỉ: Xã Việt Lập

Điện thoại:0204 3.878.419

Email: vietlap_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

Giáp Văn Hành - Bí thư ĐU- Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0985.907.907

Nguyễn Văn Chinh- Phó Chủ tịch HĐND xã. 

Điện thoại: 0169 4623653

Nguyễn Văn Đại - Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0978.654.093

Hoàng Văn Hạ - Phó Chủ tịch UBND xã

 Điện thoại: 0977770347

 

 

7

 

 

 

Quế Nham

 

 

 

Địa chỉ: Xã Quế Nham

Điện thoại: 0204 3.835.016

Email: quenham_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

Nguyễn Hữu Văn - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0987.812.687

Nguyễn Tiến Đang - Phó Bí thư TT Đảng uỷ

Điện thoại: 0976 831 436

Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0975.744.829

Nguyễn Minh Quý - Phó chủ tịch UBND xã

 Điện thoại: 0915.250.648 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Ngọc Lý

 

 

 

 

Địa chỉ: Xã Ngọc Lý

Điện thoại:0204 3.878.409

Email: ngocly_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Vũ Văn Hoàn - Bí thư ĐU- Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0983 278 108

Nguyễn Văn Vững - Phó Bí thư TT

Điện thoại: 0914.969.067

Nguyễn Thị Hường - Phó chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0167 223 6068

Đoàn Văn Khương - Chủ tịch UBND

 Điện thoại: 0978.566.467  

Đỗ Đức Duy - Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0967013388

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Cao Xá

 

 

 

 

Địa chỉ: Xã Cao Xá

Điện thoại: 0204 3.878.417

Email: caoxa_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Giáp Văn Vượng - Bí thư Đảng uỷ.

Điện thoại: 0989 873 383

Điện thoại: 0169.571.1472

Đỗ Văn Công - Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0987 437 417

Vi Thanh Hòa - Phó chủ tịch UBND

Điện thoại: 0979764557  

Trần Thị Thu Anh - Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0989 890 818

 

 

 

10

 

 

 

Ngọc Châu

 

 

 

Địa chỉ: Xã Ngọc Châu

Điện thoại:0204 3.878.402

Email: ngocchau_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

Nguyễn Viết Viên - Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 01687.151.019

Trần Toàn Thắng - Chủ tịch UBND
Điện thoại: 0977.462.568

Phạm Đình Ngọc - Phó chủ tịch UBND
Điện thoại: 0987.693.558
  

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Ngọc Thiện

 

 

 

Địa chỉ : Xã Ngọc Thiện

Điện thoại: 0204 3.834.010

Email: ngocthien_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

Phạm Văn Huỳ - Bí thư Đang uỷ

Điện thoại: 0240 3834.007. DĐ: 0982906262

Nguyễn Văn Thắng- Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0983 904 113

Giáp Văn Quỳnh - Phó Bí thư TT

ĐT: 0912 259 462

Phạm Văn Mạnh: Phó Chủ tịch HĐND 

ĐT: 0973 651 828 

Nguyễn Văn Thơ - Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0985.210.505

Nguyễn Văn Hậu _Phó Chủ tịch UBND 

ĐT: 0986 925 051

 

 

 

12

 

 

 

Ngọc Vân

 

 

Địa chỉ: Xã Ngọc Vân

Điện thoại:0204 3.833.079

Email: ngocvan_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

Thân nhân Hoành- Bí thư ĐU- Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0947.161.898

Bùi Thanh Tuấn: Phó Bí thư thường trực

Điện thoại: 0986 846 108

Dương Ngô Khoát - Chủ tịch UBND

 Điện thoại:  0976.107.109

Nguyễn Thị Oanh - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0944 459 871

 

 

 

 

13

 

 

 

Việt Ngọc

 

 

Địa chỉ: Xã Việt Ngọc

Điện thoại:0204 6.287.023

Email: vietngoc_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

Phạm Văn Sang - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 0989 817 577

Vũ Tiến Hùng- Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại: 0978 002 809

Trần Công Việt - Chủ tịch UBND 
Điện thoại:  0982405353

La Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại: 0986911528

14

 

 

 

 

Song Vân

 

 

 

Địa chỉ: Xã Song Vân

Điện thoại: 0204 3.833.104

Email: songvan_tanyen@bacgiang.gov.vn

Trịnh Minh Nam - Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại: 0915 188 911

Tạ Văn Lịch - Chủ tịch HĐND 

Điện thoại: 0916 030 696

Dương Văn Mùa - Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0978 002 757

 Nguyễn Quang Đô - Phó Chủ tịch HĐND

 Điệnt hoại:  0916 548 482

 Nguyễn Văn Minh:  Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0917 502 578  

 

 

 

15

 

 

 

Lam Cốt 

 

 

Địa chỉ: Xã Lam Cốt

Điện thoại:0204 3.833.009

Email: lamcot_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Dương Anh Tuấn - Bí thư ĐU- CT HĐND

Điện thoại: 0987.891.753

Giáp Văn Doan - Phó Chủ tịch HĐND

Điện thoại :01686 418 279

Đồng Văn Phái - Chủ tịch UBND 

Điện thoại: 0972.639.686.

Nguyễn Đức Duy - Phó Chủ tịch UBND

 Điện thoại: 0975.813.568 

16

 

 

 

 

Phúc Sơn

 

 

 

Địa chỉ: Xã Phúc Sơn

Điện thoại:0204 3.634.939

Email: phucson_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Lương Minh Thành - Bí thư ĐU- Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0989.648.071

Nguyễn Văn Tuấn- Phó Chủ tịch HĐND.

  Điện thoại: 0962 192 509 

Diêm Đăng Dục - Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0947 857 389

Nguyễn Đình Hùng - Phó chủ tịch UBND   

Điện thoại: 0984 104 919 

 

 

 

17

 

 

 

Lan Giới

 

 

Địa chỉ: Xã Lan Giới

Điện thoại:0204 3.879.111

Email: langioi_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

Vũ Đức Nho - Bí thư ĐU 

Điện thoại: 0916 548 449

Bùi Văn Sâm - Phó Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0987 731 045

Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0917 751 244

Trần Nam Trung - Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0945 660 282

 

 

 

 

18

 

 

 

Đại Hóa

 

 

Địa chỉ: Xã Đại Hóa

Điện thoại:0204 3.634.878

Email: daihoa_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

Nguyễn Tiến Thịnh: Bí thư Đảng ủy

Điện thoại:0983 768 757

Hồ Sỹ Hùng - Phó chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0989 337 369

Nguyễn Ngọc Thiết - Chủ tịch UBND  

Điện thoại: 0976 323 728 

Dương Xuân Phương - Phó Chủ tịch UBND 

Điện thoại: 0979 764225 

19

 

 

 

Quang Tiến

 

 

 

Địa chỉ: Xã Quang Tiến

Điện thoại:0204 3.879.005

Email: quangtien_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Đào Duy Thục - Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 01699223959

Lương Ngọc Kiên - Phó chủ tịch HĐND

Điện thoại: 01697 474 423

Trịnh Văn Thanh - Chủ tịch UBND 

Điện thoại:0979 020 296

Nguyễn Đức Dũng - Phó chủ tịch UBND

Điện thoại: 0948 439 409

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Tân Trung

 

 

 

 

Địa chỉ: Xã Tân Trung

Điện thoại:0204 3.879.452

Email: tantrung_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

Trương Tiến Dũng: Bí thư ĐU

Điện thoại: 0982 518 252

Nguyễn Duy Long - Chủ tịch UBND. 

Điện thoại: 01685 374 683

Bùi Văn Thu - Phó Chủ tịch HĐND.

Điện thoại: 0984 103 762

Nguyễn Văn Nhưỡng: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0983.125.419

 

21

 

 

 

 

Phúc Hòa

 

 

 

Địa chỉ: Xã Phúc Hòa

Điện thoại:0204 3.878.297

Email: phuchoa_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

Ngô Văn Tiệp: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND.

Điện thoại:  0976 472 118

Trương Đức Hợi: Phó Chủ tịch HĐND.

Điện thoại: 0987.640.066

Trần Đức Hanh: Chủ tịch UBND.

Điện thoại:  0985.491.368

Vi Văn Biên : Phó Chủ tịch UBND 

Điện thoại: 0977 025 172

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

Liên Sơn

 

 

 

Địa chỉ: Xã Liên Sơn

Điện thoại:0204 3.878.498

Email: lienson_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Quang Luận- Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0917 325 107.

Lê Chiến Chinh - Phó Bí thư TT ĐU 

Điện thoại: 0977188805

Trịnh Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐND xã.

 Điện thoại 0945 635968 

Nguyễn  Xuân Phú - Chủ tịch UBND

 Điện thoại 0986835252 

Nguyễn Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã. 

Điện thoại: 0987707612

 

 

 

23

 

 

 

An Dương

 

 

Địa chỉ: Xã An Dương

Điện thoại: 0204 3.579.639

Email: anduong_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 Vũ Công Kha- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0973 872 966

Trần Minh Hoàn - Phó chủ tịch HĐND xã

 Điện thoại: 01686 208 371

Lục Thế Đông - Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0988 003 944

Nguyễn Thành Phương - Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0916 639 171.  

24

 

 

 

Cao Thượng

 

 

Địa chỉ: Xã Cao Thượng

Điện thoại:0204 3.878.463

Email: caothuong_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND

Điện thọại: 0919.751.456

Trần Ngọc Huế - Phó Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 01669.545.874

Hoàng Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã

 Điện thoại: 0913.018.042

Vũ Đắc Vượng - Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 01232 314 837

 


<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh