Chủ nhật, 24/03/2019

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tệp tin
1 01/2019/QĐ-UBND Test UBND Huyện 20/03/2019
2 Quyết định số 24/QĐ-UBND-7017 Công bố công khai số liệu và thuyết minh dự... UBND Huyện 11/01/2019
3 Quyết định số 25/QĐ-UBND-7018 Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình... UBND Huyện 11/01/2019
4 Quyết định số 23/QĐ-UBND-7016 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách... UBND Huyện 11/01/2019
5 kế hoạch số 79-KH/HU-7019 Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác... Huyện ủy 10/01/2019
6 Kế hoạch số 05/KH-UBND-7015 Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác quản lý... UBND Huyện 08/01/2019
7 Kế hoạch 07/KH-BCĐLN-7013 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn... UBND Huyện 04/01/2019
8 Kế hoạch số 07/KH-BCĐLN-7014 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn... UBND Huyện 04/01/2019
9 Nghị quyết số 83-NQ/HU-7012 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về... Huyện ủy 28/12/2018
10 Kế hoạch số 61/KH-UBND-6998 Kế hoạch tuyên truyên phổ biến các quy định của... UBND Huyện 27/12/2018
11 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND-7006 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm... HĐND huyện 26/12/2018
12 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND-7007 Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ... HĐND huyện 26/12/2018
13 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND-7008 Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện... HĐND huyện 26/12/2018
14 Kế hoạch số 83/KH-UBND-7009 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày... UBND Huyện 26/12/2018
15 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND-7000 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân... HĐND huyện 26/12/2018
16 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND-7001 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy... HĐND huyện 26/12/2018
17 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND-7002 Nghị quyết phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2019 HĐND huyện 26/12/2018
18 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND-7003 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và... HĐND huyện 26/12/2018
19 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND-7004 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán... HĐND huyện 26/12/2018
20 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND-7005 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy ban... HĐND huyện 26/12/2018

<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh