Thứ tư, 20/03/2019

HỘI CTĐ HUYỆN HỘI CTĐ HUYỆN

Ngày đăng: 24/09/2016
 1. Giới thiệu chung:  - Địa chỉ: Khu nhà làm việc UBND huyện, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đ/c: Hoàng Văn Minh - Chủ tịch   Điện thoại:  0912 666.836 - Đ/c Nguyễn Văn Thiềm... Xem tiếp

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Ngày đăng: 01/10/2014
I. Giới thiệu chung. - Tên đầy đủ: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3.878.364 - 02043.878.354 - Email:ubmttq_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà Liên cơ quan, thị... Xem tiếp

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Ngày đăng: 01/10/2014
1 - Giới thiệu chung : -Tên đầy đủ: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Yên. - Điện   thoại: 0204 3878 429. - Email: hlhpn_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng,... Xem tiếp

HỘI NÔNG DÂN HỘI NÔNG DÂN

Ngày đăng: 01/10/2014
1. Giới thiệu chung. - Tên đầy đủ: Hội nông dân huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204.3878362 - Email:hoinongdan_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng, Tân Yên,... Xem tiếp

HỘI CỰU CHIẾN BINH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Ngày đăng: 01/10/2014
1. Giới thiệu chung. -Tên đơn vị: Hội cựu chiến binh huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878435 - Email: hoiccb_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Nhà liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân... Xem tiếp

HUYỆN ĐOÀN HUYỆN ĐOÀN

Ngày đăng: 01/10/2014
I. Giới thiệu chung: - Tên đầy đủ: Huyện Đoàn Tân Yên - Điện thoại: 0204 3878 246 - Email: hd_tanyen@bacgiang.gov.vn - Trụ sở: Nhà Liên cơ quan thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.   Xem tiếp

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 01/10/2014
I - Giới thiệu chung: - Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878768 - Emai: liendoanld_tanyen@bacgiang.gov.vn - Trụ sở làm việc: Tầng II, nhà liên cơ quan, thị trấn... Xem tiếp

<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh