Thứ tư, 20/03/2019

Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Yên. - Điện thoại:0204.3878.215 - Email: phongct_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan - Phố Mới - TT Cao Thượng - huyện Tân Yên.

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Yên.
- Điện thoại:0204.3878.215
- Email: phongct_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
- Lãnh đạo đơn vị:

* Nguyễn Đức Sơn  - Trưởng phòng.
  Điện thoại: 0983 356 289
* Giáp Mạnh Hùng  - Phó Trưởng phòng.
   Điện thoại: 0913.276.598
* Phạm Thế Dị - Phó trưởng phòng.
   Điện thoại: 0982.591.793 

* Lê Anh Tuấn -Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0913168683

2. Quá trình thanh lập.
Phòng Công Thương được thành lập từ năm 2005 , qua sự chia tách từ phòng Hạ tầng - kinh tế , với tổng biên chế là 04 người. Tháng 11 năm 2008, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh, Huyện phòng CôngThương lại có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác, do sát nhập của 02 phòng:Phòng Hạ tầng KT và phòng Công Thương.
3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
3.1Vị trí và chức năng.
1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực:Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của sở Xây dựng, sở Công Thương, sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn.
1. Trình UBND huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; đề án, chương trình trong các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông. Biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nướcđược giao.
2. Trình Chủ tịch UBND huyện các văn bản dự thảo thuộc lĩnh vực quản lý về đầu tư xây dựng, giao thông, CN - TTCN, thương mại - DV trên địa bàn và tổ chức triển khai theo quy định.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực và thẩm quyền quản lý, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơchế, chính sách; chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương theo hướng dẫn của các Sở liên quan.
4. Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý được giao.
5. Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công Thương (gồm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ) trên địa bàn huyện theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của sởCông Thương, cụ thể như sau:
a) Tổ chức, hướng dẫn và triển khai thực hiện chớnh sỏch phát triển ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp bao gồm các lĩnh vực như cơ khí; điện lực; hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ, chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm; tiểu thủ công nghiệp; cụm, điểm CN-DV.
b) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện các chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầngthương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: Các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị; hệ thống cửa hàng, HTX thương mại, DV thương mại, hệ thống cửa hàng KD xăng dầu và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác; xuất nhập khẩu, thương mại điện tử.
c) Giúp UBND huyện theo dõi công tác quản lý thị trường trên địa bàn huyện; chủ trì, phối hợp với cáccơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kinh doanh trái phép, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm Pháp Luật về TM - DV trên địa bàn.
d) Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.
e) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến công để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho cáccơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương;
6. Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước ngành xây dựng bao gồm các lĩnh vực: Xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc; quy hoạch; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị), cụ thể như sau:
a) Giúp và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trỡnh xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
b) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc cây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sựphân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
c) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.
d) Tổ chức lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp cú thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bànhuyện theo quy định của pháp luật.
e) Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để Uỷ ban nhân dân huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp.
f) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đó được cấp có thẩm quyền phờ duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.
g) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện.
h) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện.
i) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổng hợp tinh hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện.
j) Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
7. Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước ngành giao thông vận tải bao gồm đường bộ, đường sông trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
a) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do huyện chịu trách nhiệm quản lý.
b) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhànước có thẩm quyền.
e) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trìnhgiao thông.
f) Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông cấp huyện. Tham mưu giúp UBND huyện đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường thuỷ nội địa xảy ra trên địa bàn huyện;
8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, thống kê phục vụ công tác quản lý Nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng dẫn của các sở liên quan và UBNDhuyện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ theo quy định của pháp luật
9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Công Thương, Ban ATGT tỉnh.
10. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo sự chỉ đạo của UBND huyện; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và quy định của UBND huyện.
11. Quản lý tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, CNVC thuộc phạm vi quản lý củaphòng.
12. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật và phân công của UBND huyện.
13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.
4. Thành tích đạt được.
Mặc dù có sự thay đổi về CB, CNVC trong phòng qua các năm song dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo HU, UBND huyện và sự nỗ lực cố gắng của các CB, CNVC trong phòng, hàng năm Phòng đã luôn hoànthành tốt nhiệm vụ được giao và được UBND Tỉnh, Huyện và các Sở liên quan tặng giấy khen, bằng khen, cụ thể:
- Năm 2005 được tặng: Bằng khen của UBND tỉnh về phong trào GTNT năm 2004, Giấy khen của Sở Xây dựng trong phong trào thi đua năm 2005.
- Năm 2006 được tặng: Bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào thi đua năm 2006, và phong trào GTNT năm 2005, Giấy khen của UBND huyện trong công tác ATGT năm 2006.
- Năm 2007 được tặng: Bằng khen của UBND tỉnh về công tác khuyến công giai đoạn 2003-2006.
- Năm 2008 được tặng: Giấy khen của sở Xây dựng trong phong trào thi đua năm 2008.
- Năm 2009 được tặng: Giấy khen của Xây dựng trong phong trào thi đua năm 2009 và trong công tác đảm bảo TT AGTG năm 2009, Giấy khen sở Công Thương.
- Năm 2010 được tặng: Giấy khen của Sở Công Thương về hoạt động khuyến công giai đoạn 2005-2010
 


<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh