Thứ tư, 20/03/2019

Hội đồng nhân dân Hội đồng nhân dân

Các đồng chí trong TT HĐND và các Ban HĐND huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2016- 2021

|
Lượt xem:

                                                     

Bà Lâm Thị Hương Thành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện thoại: 0912765679 Email: thanhlth_bdvtu@bacgiang.gov.vn
Đ/c Lâm Thị Hương Thành
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
     

                                                      

 

                        

   Ông Nguyễn Thế Toản - Phó chủ tịch TT HĐND huyện
   Điện thoại:  0912.510.300
   Email: toannt_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

                       

   Ông Nguyễn Thế Huy - Phó Chủ tịch HĐND huyện
   Điện thoại: 0949.215.188
   Email: huynt_tanyen@bacgiang.gov.vn

 

CÁC BAN HĐND HUYỆN
1. Ban Pháp chế
Ông Nguyễn Văn Đô - Trưởng ban
Ông Tạ Quang Hải - Phó Trưởng ban
Ông Phạm Anh Tuấn  - Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hoan - Thành viên
Ông Cáp Văn Sơn - Thành viên
2. Ban Kinh tế - Xã hội
Bà Lâm Thi Hương - Trưởng ban
Bà Giáp Đình Giang -  Phó Trưởng ban
Ông Phạm Văn Sang  - Thành viên
Ông Dương Minh Hiểu - Thành viên
Bà Đỗ Thị Hải Yến - Thành viên


<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh