Văn bản mới ban hành
Thông báo kết luận
Tuyên truyền phổ biến GDPL
Trả lời ý kiến cử tri
Kết quả giải quyết kntc
Làng nghề và nghệ nhân
Trả lời ý kiến cử tri xã Hợp Đức, Cao Xá, Ngọc Châu
Câu hỏi: Công tác vệ sinh môi trường tại khu vực Trung tâm thị trấn Cao Thượng còn chưa được thực hiện tốt, vật liệu xây dựng rơi vãi, rác thải,nước thải quanh khu vực chợ Mọc chảy ra đọng lại ở cuối nguồn trên đường 398 thuộc địa phận thôn Trại xã Cao Xá làm ảnh hưởng đến bộ mặt chung của huyện và mất vệ sinh môi trường. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc...
Xem tiếp ...
Thông tin hữu ích