Văn bản mới ban hành
Thông báo kết luận
Tuyên truyền phổ biến GDPL
Quyết định số 1907/QĐ-UBND
 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và dịch vụ công trực tuyến tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã, theo cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Xem tiếp ...
Trả lời ý kiến cử tri
Kết quả giải quyết kntc
Làng nghề và nghệ nhân
Thông tin hữu ích