Thứ tư, 20/03/2019

GIỚI THIỆU CHUNG GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày đăng: 12/11/2018
Ngày 6/11/1957 Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ra Nghị định số 523/TTg chia huyện Yên Thế thành 2 huyện Tân Yên và Yên Thế. Trước thời... Xem tiếp
Ngày đăng: 30/06/2011
Tân Yên là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, xưa kia thuộc miền Hạ của Phủ Yên Thế, nơi đã được ghi nhận bằng câu phương ngôn "Trai Cầu Vồng Yên Thế" có diện tích tự nhiên là 2.038 km 2 , nằm ở... Xem tiếp

LỊCH SỬ, VĂN HÓA LỊCH SỬ, VĂN HÓA

Ngày đăng: 12/11/2018
Ngày 06 tháng 11 năm 1957, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra Nghị định số 523/TTg chia huyện Yên Thế thành 2 huyện Tân Yên và Yên Thế.... Xem tiếp

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Ngày đăng: 12/11/2018
I. Vị trí địa lý. Tân Yên là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, có tổng diện tích đất tự nhiên là 204 km2, ở toạ độ 106000’20” - 06011’40” độ kinh đông và 21018’30” - 21023’00” độ vĩ bắc. Phía Bắc... Xem tiếp

TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH

Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

<a href="/danh-sach-video">Video</a> Video

<a href="/bai-hat-ve-tan-yen">BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN</a> BÀI HÁT VỀ TÂN YÊN

<a href="/dai-truyen-thanh">ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN</a> ĐÀI TRUYỀN THANH TÂN YÊN

<a href="/thu-vien-anh">Thư viện ảnh</a> Thư viện ảnh